fbpx

Case

Infographic Erasmus MC Persoonsgerichte zorg

Het Erasmus MC is zowel qua omzet als qua aantal bedden het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. StoryTailors is sinds 2015 preferred supplier op het gebied van films, uitleganimaties en infographics.

Vraag van de klant

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen en samenwerken met’ patiënten en hun familie, dát is Persoonsgerichte Zorg, de nieuwe koers van het Erasmus MC. Het Erasmus MC zocht naar een wijze om deze nieuwe koers te communiceren, zowel naar de patiënt als naar de medewerker. Om ervoor te zorgen dat de informatie op de juiste wijze zou landen bij de medewerker, en dat de uiteindelijke infographic dicht op de huid van beide doelgroepen zou zitten, hield het Erasmus MC een evenement waarin Persoonsgerichte zorg werd gecommuniceerd. Wij waren aanwezig om meningen te polsen, en te vragen wat Persoonsgerichte zorg voor een ieder betekent. En natuurlijk legden we deze ideeën meteen vast. Deze ideeën waren het startpunt voor de uiteindelijke infographic.

Links: Digitale schets, getekend op basis van bevindingen tijdens evenement.

Rechts: Eindresultaat infographic Persoonsgerichte Zorg